Innfører pakkeforløp for muskel- og skjelettbehandling

Regjeringen foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire nye pakkeforløp, blant annet pakkeforløp for muskel- og skjelettbehandling.

Det skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med at Revidert nasjonalbudsjett legges frem.

– Regjeringen følger opp regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse. Vi foreslår derfor å innføre tre pakkeforløp for sykdommer der kvinner er overrepresentert, sier helseminister Bent Høie.

De tre sykdommene som regjeringen foreslår at det skal utarbeides pakkeforløp for er muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.

I tillegg skal det utvikles pakkeforløp for ADHD.

Se pressemelding fra regjeringen 14.5.2019…