Videokonsultasjon hos manuellterapeut

Pasienter får tilbud om oppfølging via videoløsning.

Helseminister Bent Høie har i forbindelse med bekjempelsen av korona-pandemien oppfordret helsepersonell til å tilby pasientene videokonsultasjoner. Manuellterapeutenes Servicekontor har derfor arbeidet for å få medlemmer som har behov for det, koblet opp til Helsenetts videoløsning.

Peter Chr. Lehne i Manuellterapeutenes Servicekontor oppfordrer alle manuellterapeuter til å få på plass videoløsninger og bekjentgjøre tilbudet overfor pasienter og kommuner. Han henstiller til alle med kommunal driftsavtale om å gjennoppta/opprettholde driften i den grad det er forsvarlig. Mange vil kunne drive videre i sin praksis, andre vil måtte basere seg på hjemmekontorløsninger.

–  Vi antar at behovet for konsultasjoner og sykmeldinger vil øke proporsjonalt med at presset på fastlegekontorene øker. Det er svært viktig at vi tar ansvar i denne utfordrende situasjonen, sier Lehne.

I går vedtok Helse- og omsorgsdepartementet en forskrift som gir manuellterapeuter takst for videokonsultasjon, se takstforskrift her…