– Ultralyd er et nyttig diagnostisk verktøy

Ultralyd er nyttig i diagnostisering av blant annet muskel- og skjelettsykdommer.

Dette er en av konklusjonene i en artikkel som legene Bjarte Sørensen og Steinar Hunskår har publisert i The Ultrasound Journal.

De har gjennomgått 213 publikasjoner og oppsummert kunnskapsgrunnlaget for en rekke enkeltundersøkelser.

– Konklusjonen er at tilgjengelig forskning viser at klinikerens bruk av ultralyd er et nyttig verktøy for diagnostikk ved en lang rekke indikasjoner, blant annet av lunger, hjerte, obstretikk, bløtvev og muskel- og skjelettsystemet. Ultralyd har et stort og i stor grad ubrukt potensial i allmennpraksis og på legevakt, sier Sørensen til Dagens Medisin.

Hunskår sier til avisen at apparater for ultralyddiagnostikk bør innføres i fastlegepraksiser og på legevakt i Norge. Ved Universitetet i Bergen, der Hunskår er prodekan for medisinutdanningen, har man nylig investert i en rekke ultralydapparat til ferdighetssenteret.

Universitetet driver for øvrig også videreutdanning innen muskelskjelettultralyd for manuellterapeuter, leger og andre muskelskjelettbehandlere, se her…

Manuellterapeutenes Servicekontor og Foreningen Ultralyd i Allmennpraksis arrangerer også etterutdanningskurs for å øke interessen for bruk av ultralyd innen muskel- og skjelettdiagnostikk og for å gi tilbud om repetisjon og trening for ultralydbrukere, se her…

Lenke
Sørensen B og Hunskår S.: Point-of-care ultrasound in primary care: a systematic review of generalist performed point-of-care ultrasound in unselected populations. The Ultrasound Journal volume 11, Article number: 31 (2019)