To sykehus på Helgeland

Helseministeren godkjente Helse Nord-styrets løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn,

I tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

– Utredningen av sykehusstruktur på Helgeland, Helgelandssykehuset 2025, har vært grundig og jeg mener at en løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den este løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie legger vekt på utredninger som er gjennomført, tilrådingene fra administrerende direktører i henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt vedtakene i styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Høie viste også til anbefalingen fra Nordland fylkesting og utstrakt møtevirksomhet med de berørte kommunene i prosessen.

Les hele saken på Helse- og omsorgsdepartementets nettside…