Sykehusplan i nord utsettes

Etter flere timer med diskusjon i Helse Nords styre 9. januar 2024, trakk administrerende direktør saken.

– Med bakgrunn i diskusjonene som har vært her, og at det ligger an til at flere ønsker at vi skal sende ut bare deler av planen på høring, trekker jeg styresaken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret med et nytt og forbedret saksframlegg, slik at vi kan sende ut en helhetlig plan på høring, i tråd med bestillingen, sa administrerende direktør Marit Lind (bildet).

Etter planen skulle utkastet sendes ut på høring nå og vedtas i styremøtet i slutten av april. Denne planen blir nå forskjøvet, skriver Helse Nord på sine egne hjemmesider.

Det var Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som i november 2022 gav Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Med funksjons- og oppgavedeling menes å vurdere hvilke sykehus som gir hvilken pasientbehandling.

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene og prioriterer pasientene, vil tilbudet bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere. Derfor venter jeg på anbefalingene fra styret i Helse Nord, og de skal komme som forutsatt i april, sa helseminister Ingvild Kjerkol til Stortinget onsdag ifølge NTB. Hun holder dermed fast på fristen for sykehusplan i nord.

Les mer om saken på Helse Nords nettside…