Styrker sykehusbudsjettene

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner.

Pandemien har i 2022 ført til høyt sykefravær, høyere beredskapsnivå i flere helseforetak og lavere aktivitet på noen områder. Lavere aktivitet i sykehusene enn det en la opp til i budsjettet for 2022, har ført til  lavere aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering. Samtidig har sykehusene hatt like høye kostnader som før, skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett.

– I januar sa regjeringa at vi som følge av pandemien vil følge utviklingen i sykehusenes inntekter og utgifter, og ved behov fremme forslag om å øke bevilgninger. Nå kompenserer vi derfor sykehusene for tapte aktivitetsbaserte inntekter med 700 millioner kroner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Om lag 600 millioner kroner er basert på foreløpige aktivitetstall for januar og februar. I tillegg blir sykehusene kompensert for noen av de anslåtte tapte aktivitetsbaserte inntektene i mars og april. De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet 8. april i oppdrag å legge regjeringens oppdaterte strategi og beredskapsplan for videre håndtering av covid-19-pandemien til grunn, det vil si normal drift fra mai måned.

(Bilde: St. Olavs hospital i Trondheim)

Kilde
Pressmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet