Statiner bedre enn sitt rykte

Ny norsk studie oppgir at en av ti som bruker statiner får muskel- og skjelettsmerter som bivirkninger av medisinen. Studien viser imidlertid også at statiner svært sjeldent er den faktiske årsaken til disse smertene.

Mer enn 550 000 nordmenn bruker statiner. Andelen statinbrukere har økt med om lag ti prosent de siste ti årene. Hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom er disse medisinene livsviktige. Mange slutter likevel å bruke statiner fordi de får bivirkninger i form av muskel- og skjelettsmerter.

En norsk forskningsgruppe har publisert en studie som viser at de aller fleste av de som har tilskrevet muskelplager til statiner, faktisk ikke får muskelbivirkninger når de tar disse kolesterolmedisinene.

– Vi er litt overrasket over resultatene. De strider jo imot en ganske utbredt oppfatning om muskelplager som en vanlig bivirkning av slike medisiner, sier Nils Tore Vethe, seksjonsleder og forsker ved Avdeling for Farmakologi på Oslo Universitetssykehus til Dagens Medisin som har omtalt studien.

– Tidligere forskning har vist tilsynelatende høy forekomst av slike bivirkninger. Men dette har for det meste vært observasjonsstudier, der pasientene selv har rapportert at smertene skyldes statiner. Dette har ført til mye omtale av muskelbivirkninger av slike medisiner i media.

Lenke
Kristiansen O et al.: Effect of atorvastatin on muscle symptoms in coronary heart disease patients with self-perceived statin muscle side effects: a randomized, double-blinded crossover trial.European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, pvaa076, https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvaa076