Stabilt sykefravær

Muskel- og skjelettsykdommer er klart viktigste årsak til sykefravær.

Ifølge ferske tall fra NAV og Statistisk sentralbyrå var sykefraværet på 6,5 prosent i fjerde kvartal 2017. Det en liten økning på 0,6 prosent i forhold til fjerde kvartal 2016.

Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 9,1 prosent. Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i den ny IA-avtalen. Det er dermed fortsatt mye som gjenstår før målet i IA-avtalen er nådd.

Den klart viktigste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettsykdommer. Cirka 37 % av sykefraværsdagsverkene og cirka 32 % av sykepengene er relatert til denne sykdomsgruppen. Menn er mer sykmeldt for muskel- og skjelettsykdommer enn kvinner, selv om kvinner har flere tapte dagsverk. Menn er spesielt mer sykmeldt for ryggproblemer.

Psykiske lidelser står for cirka 15 % av sykefraværsdagsverkene og 20 % av sykepengeutbetalingene. Kvinner er mer sykmeldt for psykiske lidelser enn menn, og det er i kategorien lettere psykiske lidelser at forskjellen er størst.

Les mer…