Skulderoperasjon uten effekt

Kirurgisk behandling av inneklemt skulder virket ikke bedre enn placebo.

Forskning.no skriver i dag om en finsk studie som viser at «verdens vanligste skulderoperasjon» ikke synes å ha noen effekt.

Impingmentsyndrom, også kjent som inneklemt skulder, oppstår gjerne etter gjentagende og ensidig arbeid med armer over skulderhøyde, skade, slitasje, ubalanse i muskelstyrke eller dårlig stabilitet i muskler rundt skulderleddet.

Behandlingen består ofte av treningsopplegg eller betennelsesdempende midler, men noen blir fortsatt ikke kvitt smertene etter slik behandling.

I de siste årene har det blitt stadig vanligere å operere, med metoden artroskopisk subakromiell dekompression (ASD). Det er imidlertid ikke helt klart hvor stor virkning denne typen kirurgi har, ut over ren placeboeffekt.

I 2013 uttalte professor og overlege Jens Ivar Brox i et intervju i Dagens Medisin at det opereres altfor mye. Han mente at flesteparten av slike skulderoperasjoner som blir gjennomført i Norge er unødvendige.

Nå får han støtte fra en ny finsk studie.

Ingen forskjell

Mika Paavola og kollegaene hans sammenlignet to grupper med pasienter. Den ene fikk ASD-operasjon, mens hos den andre gruppa gikk kirurgen bare inn og undersøkte leddet. Det ble brukt kikkehullteknikker for begge gruppene, og deltakerne ble så fulgt og observert over to år. Hverken pasientene eller forskerne visste hvem av pasientene som hadde fått hvilken behandling.

Det viste seg å ikke være noen forskjell mellom behandling og kun en undersøkelse av leddet, effekten var like stor uansett inngrep.

Det ser altså ut til at det spesialiserte inngrepet faktisk ikke har noen egen virkning på impingmentsyndrom, utover placeboeffekten, dette bør pasienter som vurderer å ta operasjonen få vite.

Referanse:

Mika Paavola m. fl., Subacromial decompression versus diagnostic arthroscopy for shoulder impingement: randomised, placebo surgery controlled clinical trial, BMJ, juli 2018.