Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelskjelettsmerter

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) støtter hypotesen om at skiftarbeid er assosiert med kroniske muskel- og skjelettsmerter.

Dagfinn Matre, forsker ved STAMI, har ledet en studie der målet var å kartlegge om skiftarbeidere, oftere rapporterer muskelskjelettplager og høyere CRP-nivå – som er et vanlig mål på betennelsesreaksjon i kroppen – enn andre. Deretter undersøkte forskerne om det var støtte for å kunne si at sammenhengen mellom skiftarbeid og muskelskjelettplager gikk via CRP.

Resultatene viste at både skiftarbeid og CRP hadde en sammenheng med muskelskjelettplager og med antall smertefulle områder som for eksempel nakke, bryst og korsrygg. Resultatene støttet dermed hypotesen om at effekten går delvis via CRP.

− Selv om effekten var liten, kan det se ut som om personer som både jobber skiftarbeid og som har muskelskjelettplager, også har forhøyet CRP. Funnene støttes delvis av andre liknende studier, som blant annet viser en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for ryggplager eller økt smertefølsomhet. Men det finnes også andre studier som ikke støtter disse resultatene, sier Matre til STAMIs nettsted.

Om lag en av fire ansatte i Norge jobber utenom regulær dagtid, det vil si i en skift-/turnusordning. Én av 10 har jobbet om natten i løpet av de siste tre månedene.

Skift-/turnus og nattarbeid er forbundet med søvnproblemer, fordi den normale søvn/våken-syklusen forstyrres. Tidligere forskning antyder at søvnproblemer både gir en betennelsesreaksjon i kroppen, men også øker følsomheten for smerte. Terskelen for hva som oppleves smertefullt, senkes.

Lenke
D Matre, J O Christensen, P J Mork, P Ferreira, T Sand, K B Nilsen Shift work, inflammation and musculoskeletal pain. The HUNT Study Occupational Medicine, Volume 71, Issue 9, December 2021, Pages 422–427, https://doi.org/10.1093/occmed/kqab133