Samarbeid om behandling av barn

– Det er beklagelig hvis fysioterapienhetene i kommuner og bydeler fraråder, eller ikke anbefaler, helsestasjoner å samarbeide med manuellterapeuter om spedbarn.

Det skriver manuellterapeut Erik Aarum i et innlegg i Dagens Medisin.

– Samhandling er faglig nyttig, og manuellterapeuter har en bred og helhetlig tilnærming til muskel- skjelettplager, som kan utfylle helsestasjonens oppgave. Helsestasjonen med barnefysioterapeuter er den naturlige førsteinstans for foreldrene og spedbarnet. Men, dersom forventet effekt av tiltak ikke finner sted, kan vurdering og eventuell manuellterapi være et godt bidrag ved muskel- skjelettplager, også hos spedbarn, skriver han.

Manuellterapeuter har alltid behandlet barn. Norsk Manuellterapeutforening avholder kurs innen området barn- og unge i alderen 0-18 år, med erfarne barneleger, barnefysioterapeuter, paramedics og manuellterapeuter som kursledere. De behandlingsmetodene som undervises er meget skånsom mobilisering.

– Helsestasjonen med barnefysioterapeuter er den naturlige førsteinstans for foreldrene og spedbarnet. Men, dersom forventet effekt av tiltak ikke finner sted, kan vurdering og eventuell manuellterapi være et godt bidrag ved muskel- skjelettplager, også hos spedbarn. skriver Aarum.

Lenke
Se innlegg i Dagens Medisin