Ryggfrakturer etter svangerskap

Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Legetidsskriftet beskriver en ung pasient som etter et lite løft pådro seg flere ryggfrakturer.

I en kort kasuistikk skriver Legetidsskriftet om en kvinne i slutten av 20-årene som to uker etter fødsel av sitt første barn fikk akutte ryggsmerter i forbindelse med et lite løft. Smertene var lokalisert mellom skulderbladene og i nedre del av torakalcolumna. Hun var ellers frisk, ikke-røykende, hadde et normalt kosthold og hadde trent tre ganger i uken frem til graviditeten.

Svangerskap og amming medfører et forbigående bentap fordi kalsium overføres fra mor til barn for oppbygging av skjelettet. Tilstanden «svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose» karakteriseres av høy benomsetning, som først kommer til uttrykk i tap av trabekulært benvev der benoverflaten per volumenhet er størst. Kompresjonsfrakturer i nedre torakalcolumna eller lumbalcolumna er vanligst. Årsaken til tilstanden er ukjent, men de rammede har ofte en spiseforstyrrelse, lavt inntak av kalsium eller vitamin D eller en familiær disposisjon for osteoporose. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for å forhindre flere frakturer og kroniske plager samt for å optimalisere benstrukturen.

Les hele kasiustikken her…