Rekordmange erstatningskrav til NPE

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søknad om erstatning.

Nesten 5.800 personer fikk ja eller nei i 2023. Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordningen, men ventetiden oppleves lang.

Det skriver NPE på sin egen nettside.

– Vi har full forståelse for at det er tungt å vente på svar, og at ventetiden oppleves frustrerende, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

I alt 1,4 milliarder kroner ble utbetalt i erstatning i fjor. Det beløpet er høyere enn noen gang. I løpet av 2023 fikk 1602 erstatningssøkere medhold. 4143 fikk avslag.

– Vi har aldri før behandlet så mange saker som i 2023. Våre saksbehandlere har jobbet smidig og effektivt over lang tid for å behandle den store bunken med søknader, sier Cordt-Hansen.

NPE skal være synlige og lett tilgjengelige, og aktivt opplyse om retten til erstatning.

– Det er ingen hemmelighet at en økning på nesten 800 søknader fra et år til et annet kunne ha ført til at det tar lengre tid før du som erstatningssøker får vite om du har rett til erstatning. Fordi våre saksbehandlere har behandlet flere saker  enn før, har heldigvis ikke saksbehandlingstiden økt. Men bunken med nye søknader inn gjør at de kan bli liggende i en slags kø før vi får startet på dem, sier Cordt-Hansen.

Kilde: Se NPE.no