Nytt egenandelstak for frikort for helsetjenester for 2024

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

Pasienten finner frikortet digitalt, kan sjekke registrerte egenandeler og administrere eget kontonummer ved å logge seg på tjenesten «Frikort og egenandeler» på helsenorge.no.

Utgiftstakene som gir rett til frikort for helsetjenester, blir omtalt i folketrygdloven § 5-3.

Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Rapporter egenandeler innen 14 dager

Frikortordningen er automatisert. For at alle pasienter skal få frikortet innen tre uker fra egenandelstaket er nådd, er de avhengige at du som er behandler og tjenesteyter husker på dette:

  • Du må rapportere egenandelene elektronisk til Helfo senest innen 14 dager med 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer til den pasienten egenandelen skal registreres på.
  • Du rapporterer egenandelene sammen med refusjonskravet du sender Helfo.
  • Dersom du som er behandler/tjenesteyter, rapporterer ofte, får pasienten raskere tilbake penger de har lagt ut over egenandelstaket.
  • Husk at du kan sende refusjonskrav og rapportere egenandeler så ofte du vil/fortløpende. Da får du også refusjonen din raskere fra Helfo.

Dette er bestemt i forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften).

Dersom innbygger har betalt egenandeler utover egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk refundert.