Norge nær toppen i sykefravær blant gravide

STAMI melder at smerter i nakke, rygg og bekken er høyt oppe blant årsakene til at opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år.

55ape-Dataflyt-I en ny multinasjonal studie har forskere fra Universitetet i Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonalt Folkehelseinstitutt sett på årsakene til sykefravær blant gravide. Denne studien inkluderte kvinner fra 12 europeiske land i én studie, med formål å undersøke forekomsten av – og årsaker til sykefravær – på tvers av landene i Europa.

Studien viste at:
• Det er store forskjeller i sykefravær blant gravide i Europa (32% – 71%)
• Norge ligger nær toppen (62%).
• De hyppigste årsakene til sykefravær er svangerskapskomplikasjoner (27%), smerter i nakken, ryggen eller bekkenet (16%) og kvalme og oppkast (16%).
• Kvinnenes helsetilstand og legemiddelbruk har stor innvirkning på grad av sykmelding.
• Kvinner fra land med en dårlig sykefraværsordning er mindre sykmeldt sammenliknet med kvinner fra land med en middels god sykefraværsordning.

Resultatene fra denne studien bidrar med ny kunnskap omkring sykefravær blant gravide og kan brukes til å sette i gang forebyggende tiltak. Slik kunnskap vil være av stor økonomisk interesse for samfunnet, men vil også være fordelaktig for helsepersonell som behandler gravide kvinner i svangerskapsomsorgen.

Studien kan du lese her …