Muskel og skjelett dominerer sykefraværsstatistikken

Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er blant de viktigste årsakene til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og er en dominerende årsak til sykefravær og nedsatt arbeidsevne/uførhet, viser oppdatert Folkehelserapport.

Folkehelseinstituttet publiserte i går en oppdatering av  Folkehelserapportens kapittel om muskel- og skjelettsykdommer.

Hovedpunktene i den oppdaterte rapporten

  • Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er blant de viktigste årsakene til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og er en dominerende årsak til sykefravær og nedsatt arbeidsevne/uførhet.
  • Den vanligste typen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er knyttet til ryggen. Ryggsmerter rammer et bredt spekter av mennesker i ulike aldersgrupper, og er den typen som koster samfunnet mest.
  • Leddsykdommen artrose er den revmatiske sykdommen som øker mest. Den rammer både middelaldrende og eldre.
  • Et stort antall hofte-, ryggvirvel- og håndleddsbrudd skyldes osteoporose (beinskjørhet), og antall brudd er forventet å øke i årene fremover ettersom det blir flere eldre i befolkningen.
  • Risikofaktorene for muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er delvis ukjente, men inaktivitet, overvekt, røyking og arbeidsrelaterte faktorer er blant de som har innvirkning på alvorlighetsgraden.

Muskel- og skjeletthelse i Norge

Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet; det vil si om lag 30 prosent av kvinner og 20 prosent av menn (Kinge, Knudsen, Skirbekk, & Vollset, 2015). Forekomsten er høyest blant de eldre, og blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager (Kinge et al., 2015).

Det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD) gir oversikt over dødelighet og helsetap fra 369 skade- og sykdomstyper  etter alder, kjønn og geografi, og over tid. Ifølge GBD er muskel- og skjelettlidelser den største årsaken til ikke-dødelige helsetap i Norge (figur 1a), og muskel- og skjelettlidelser er den tredje største årsaken til samlet sykdomsbyrde, etter kreft og hjerte- og karsykdommer (figur 1b) (GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020). Ifølge GBD hadde 27 prosent av nordmenn muskel- og skjelettsykdommer i 2019, noe som tilsvarte 1,43 millioner innbyggere. Det er viktig å presisere at under GBD sitt klassifikasjonssystem er alle skader (inkludert osteoporotiske brudd) rapportert separat fra muskel- og skjelettlidelser. De er derfor ikke inkludert i dette tallet.

Til Dagens Medisin sier forsker Benjamin Clarsen ved Folkehelseinstituttets Senter for sykdomsbyrde at dette viser at muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager er et stort samfunnsproblem. – Det rammer mange, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uføretrygd.