Multimodal behandling mest effektivt

En kombinasjon av manuelle teknikker, øvelser og pasientundervisning er mest effektiv ved behandling av kroniske, uspesifikke nakkesmerter, ifølge spansk studie.

Nakkesmerter er en av de mest vanlige grunnene til å oppsøke hjelp i primærhelsetjenesten. Etiologien er som oftest ukjent, og vil i disse tilfellene som regel klassifiseres som uspesifikke eller mekaniske nakkesmerter.

47 pasienter uspesifikke kroniske nakkesmerter deltok i den randomiserte, kontrollerte studien. Deltakerne ble delt inn i tre grupper. Gruppe 1, kontrollgruppen, fikk manuellterapi, gruppe 2 fikk manuellterapi og pasientundervisning, mens gruppe 3 fikk det samme som gruppe 1 og 2, men med motoriske øvelser for nakken i tillegg.

Manuellterapi ble gitt i form av traksjoner, mobiliseringer i fleksjon høycervicalt og lateralfleksjon, mobilisering av antero-posteriørt av den øvre delen av columna, lateralglidninger høye- og lavcervikalt, manipulasjon av brystryggen, retraksjon ved hjelp av kile og postero-anteriør mobilisering, samt traksjon i mageliggende.

Undervisningen tok sikte på å endre oppfatninger rundt smerte og funksjonshemminger, tilby pasienten mestringsstrategier og styrke pasientens tiltro til egne fysiske evner gjennom tilpassede øvelser.

Nakkeøvelsene ble gitt fra behandling fem til og med åtte, og besto av isometriske kontraksjoner av dype nakkefleksorer og nakkeekstensorer, selvmobilisering av nerver, samt cervicale retraksjoner. Pasientene fikk også hjemmeøvelser.

Det primære utfallsmålet var smerte målt ved hjelp av VAS. Sekundært utfallsmål var blant annet opplevde symptomer og generell tilhelning ved hjelp av Clinical global impression scale. Resultatene viste at behandlingen i gruppe 2 ikke var mer effektivt enn i gruppe 1 etter avsluttet behandling og på 4 måneders-kontrollen. Gruppe 3 opplevde imidlertid enn bedre vedvarende positive effekter. Forfatterne antar ut fra dette at multimodal behandling som kombinerer manuellterapi, pasientundervisning og øvelser bør vurderes i behandlingen av pasienter med kroniske, uspesifikke nakkesmerter.

Norske manuellterapeuter har for øvrig en sterk tradisjon for å benytte kombinere manuelle behandlingsteknikker med øvelser og råd, veiledning og pasientundervisning.

Kilde
López-de-Uralde-Villanueva I et al.: Pain management using a multimodal physiotherapy program including a biobehavioral approach for chronic nonspecific neck pain: a randomized controlled trial. Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2018.1480678.