Medikamentkutt reduserte hodepine

Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte ut alle smertestillende medisiner eller migrenemedikamenter, ifølge dansk studie.

Studien er publisert i tidsskriftet Cephalalgia og omtalt på Dagens Medisins nettsider.

En prospektiv studie randomiserte pasienter med medikamentoverforbruk-hodepine (MOH), med primærdiagnose migrene og eller spenningshodepine, til enten nullinntak av smertestillende og migrenemedisin eller nedtrapping av disse legemidlene til to dager i uken. Pasientene ble fulgt opp etter to, seks og 12 måneder.

Begge typer behandling var effektive, men aller størst effekt ble sett i gruppen som helt sluttet med medisiner, skriver Dagens Medisin.

Etter seks måneder var antallet dager per måned med hodepine redusert med 46 prosent hos de pasientene som sluttet helt med medisiner, mens reduksjonen var 22 prosent i gruppen som trappet ned.

I førstnevnte gruppe fikk 70 prosent av pasientene endret diagnosen til episodisk hodepine, mens det samme var tilfelle for 42 prosent i nedtrappingsgruppen.