Manuellterapeut blir sykehustopp

Kristin Furu Grøtting overtar stillingen som avdelingsleder ved Longyearbyen sykehus.

Det skriver Svalbardposten. Furu Grøtting (innfelt) forlater stillingen som manuellterapeut og blir øverste leder ved sykehuset i Longyearbyen fra nyttår.

Kristin Furu Grøtting begynte som manuellterapeut på sykehuset i august 1996. Da åremålet var over ble hun tilbudt fast stilling, og siden har hun blitt værende.

Sykehuset i Longyearbyen har 23 stillinger og tilbyr helsetjenester til befolkningen på Svalbard og alle som ferdes på og rundt øygruppen og tilstøtende havområder i Barentshavet. Det yter både primær- og spesialisthelsetjenester og er et akuttmedisinsk beredskapssykehus. Sykehuset har ikke traumemottak eller fødeavdeling, men har operasjonssal og kan foreta enkelte operasjoner. I 2017 feiret Longyearbyen sykehus 100-årsjubileum.

Avtroppende avdelingsleder Bente Brattaas sier til Svalbardposten at Furu Grøtting er akkurat den lederen sykehuset trenger.

– Man trenger en som kjenner sykehuset og samfunnet. Hun blir en veldig god avdelingsleder, sier hun om sin etterfølger.

Selv sier Furu Grøtting at hun i den nye stillingen ikke lenger vil behandle pasienter.

– Jeg skal jobbe med de andre for at vi har en best mulig tjeneste utad. At vi har fagfolkene vi trenger, vikarer eller faste, og ferieavvikling. Vi er også en del av akuttmedisinsk klinikk i Tromsø, så jeg svarer til klinikksjefen der, sier hun til avisa.