Liten effekt av smertestillende hos eldre

Legemidler for vanlige og langvarige smertetilstander hos eldre har svært liten effekt på gruppenivå.

Det skriver Dagens Medisin som omtaler en systematisk oversikt fra svenske SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

SBU har sett på legemiddelbehandling av to smertetilstander hos eldre – smerte ved artrose og smerte ved diabetisk nevropati. Oversikten viser at behandlingen har svært liten effekt på gruppenivå.

Rapporten omfatter et større antall legemiddelgrupper som ofte brukes i smertebehandling, for eksempel opioider, NSAID og paracetamol.

Å konkludere med at det er unødvendig å bruke legemidlene, er imidlertid for enkelt, sier prosjektleder i SBU, Jonatan Alvan til svenske Dagens Medicin.

– Vi ser i studiene at det er visse deler av populasjonen som har ok effekt, og det er langt fra alle som får bivirkninger, sier Alvan.

Lenker