Kutter over 4000 forskningstidsskrifter

Folkehelseinstituttet reduserer Helsebibliotekets tilbud.

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Nå melder eieren, Folkehelseinstituttet (FHI), at de må redusere tilgangen på grunn av «økonomiske utfordringer på grunn av prisøkninger på innkjøpte ressurser og valutasvingninger med svak norsk krone».

FHI opplyser at de har forsøkt å finne løsninger for å unngå kutt i tilbudet, blant annet i dialog med HOD. – Dessverre har det ikke vært mulig å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre i denne omgang, og vi klarer derfor ikke å unngå kutt allerede i år.

Kuttene rammer to tidsskriftpakker som tilbys gjennom Helsebiblioteket i dag. Blant annet kuttes den største tidsskriftspakken med over 4000 tidsskrifter og som dekker et bredt spekter av temaer innen medisin og helsefag, inkludert tidsskriftet The Lancet med tre måneders forsinkelse.

Les hele saken på helsebiblioteket.no