Forskning uten rapportering

Halvparten av alle studier som undersøker behandling av skulderplager, rapporterer ikke resultatene.

Det går fram av en oversiktsartikkel i Legetidsskriftet.

Av 348 studier om behandling av skulderplager som var meldt til et studieregister i perioden januar 2000–desember 2018, unnlot 49 % å rapportere sine resultater til registeret eller til et fagfellevurdert tidsskrift.

Manglende rapportering hadde liten sammenheng med arten av intervensjon, studiens design eller størrelse, eller hvordan studien var finansiert.

Tross skjerpede krav om rapportering kunne det ikke påvises bedret rapporteringspraksis i løpet av studieperioden. 

Resultatene i denne studien kan ikke nødvendigvis generaliseres til øvrige typer muskel- og skjelettplager. Dårlig rapporteringspraksis er imidlertid beskrevet i studier av leddlidelser, rygglidelser og ortopediske traumer, men også innen humanklinisk forskning mer generelt, heter det i artikkelen.

Lenke
Les artikkel i Legetidsskriftet…