Foreslår autorisasjon

Regjeringen foreslår autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere.

Den avtroppende regjeringen fremmet i forrige uke Prop. 236L Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere).

Naprapater og osteopater arbeider begge med muskel- og skjelettpasienter, men utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Ifølge Naprapatforbundet har de rundt 400 medlemmer. Norsk Osteopatforbund oppgir at det er rundt 400 osteopater i Norge, 350 er medlemmer av forbundet. Ifølge forslaget fyller ikke gruppene alle kriteriene som lovens forarbeider forutsetter. Departementet vurderer at «fordelene samlet sett ved å gi gruppene autorisasjon, oppveier ulempene», men understreker at en autorisasjon i seg selv ikke innebærer at gruppene blir en del av den offentlig finansierte helse- og omsorgstjenesten.

Paramedisinere har i dag autorisasjon som ambulansearbeider. Ambulansearbeider er 2-årig utdanning , mens paramedisin er en 3-årig bachelorutdanning. Departementet mener det er behov for en bredere og mer avansert kompetanse enn utdanningen i ambulansefag (ambulansearbeider). Befolkningsvekst og en økende andel eldre medfører større behov for helsetjenester, inkludert akuttmedisinske tjenester, og driver fram behov for omstilling og endring av arbeidsformer, skriver regjeringen.

Det er det nye Stortinget som skal behandle forslaget. Dersom det får flertall, trer endringene ikke i kraft umiddelbart. Begrunnelsen er at det kan bli behov for å forberede endringene før de settes i kraft.