Flere stressede fastleger

Fire av ti fastleger rapporterer om et stressnivå som er potensielt helseskadelig.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Legeforskningsinstituttet og som er omtalt på Legeforeningens nettsider.

Andelen fastleger med et risikofylt stressnivå var 10,3 prosent i 2010. Seks år senere økte andelen til 27,7 prosent – og til hele 40,1 prosent i 2019. Fastlegene rapporterer om at det økte stresset er knyttet til større tidspress, mer ansvar og økte krav i perioden.
I 2010 rapporterte 23 prosent av sykehuslegene om mye jobbstress. Økningen de neste årene har vært beskjeden. I 2019 utgjorde andelen stressede sykehusleger 26,9 prosent. Drøyt åtte prosent av privatpraktiserende spesialister opplevde stress i 2010 og 9,4 prosent i 2019.
Studien er basert på spørreundersøkelser blant et representativt utvalg av leger. Mellom 1.500 og 2.200 leger i ulike jobbposisjoner fikk tilsendt spørreskjema, og svarresponsen lå mellom 67 og 73 prosent.

Lenke
Rosta J et al.: Changes in work stress among doctors in Norway from 2010 to 2019: a study based on repeated surveys. BMJ Open 2020;10:e037474. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037474