Explain pain førte ikke til mer smertelindring

Behandling av akutte korsryggsmerter: Intensiv pasientundervisning ikke mer effektivt enn placebo.

Intensiv pasientundervisning basert på innholdet i Butler og Moseleys bok «Explain Pain» ga ifølge australsk studie ikke bedre behandlingsresultat enn placebo.

Mange internasjonale retningslinjer for behandling av akutte korsryggsmerter anbefaler pasientundervisning, råd, veiledning, avdramatisering og smertestillende medikamenter som paracetamol og lignende. Selv om mange ryggpasienter som får slik behandling blir bra relativt raskt, opplever 33 % å få tilbakevendende smerter i løpet av de neste 12 månedene. 20 % – 30 % utvikler kroniske smerter, dvs. smerter som varer tre måneder eller mer.

Ifølge forskerne bak studien har man tidligere ikke gjennomført placebo-kontrollerte forsøk med intensiv pasientundervisning.

202 pasienter med ryggsmerter av kortere varighet enn seks uker, ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalderen var 45 år og 103 av deltakerne var kvinner. Alle deltakerne fikk anbefalt førstelinje behandling fra deres vanlige behandlere. I tillegg fikk de enten to én-timers konsultasjoner med pasientundervisning eller placebo av tilsvarende varighet. Elementer i pasientundervisningen var informasjon om smerte og hvordan biopsykososiale forhold bidrar til dette, samt råd og veiledning om mestring og hvordan man holde seg aktiv. I placebo-gruppen skulle behandlerne være aktive lyttere til pasientene som ble oppmuntret til å ta opp et hvilket som helst tema. Placebo-behandlerne var instruert til ikke å gi informasjon, råd eller undervisning om korsryggsmerter.

Resultatene viste at intensiv pasientundervisning ikke var mer effektivt enn placebo når det gjaldt smertereduksjon etter 3 måneder. Det var en liten effekt i favør intensiv pasientundervisning når det gjaldt bedring i funksjon etter en uke og 3 måneder, men ikke etter 6 og 12 måneder.

Ifølge forfatterne utfordrer resultatene fra studien den utbredte oppfatningen om at intensiv pasientundervisning er en effektiv strategi ved behandling av akutte korsryggsmerter, som anbefales i ryggretningslinjer blant annet i USA og Storbritannia.

Lenke
Traeger AD et al.: Effect of Intensive Patient Education vs Placebo Patient Education on Outcomes in Patients With Acute Low Back Pain. A Randomized Clinical Trial. 
JAMA Neurol. 2019 Feb 1;76(2):161-169. doi: 10.1001/jamaneurol.2018.3376.