Det blir lettere å dele prøvesvar

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

2. februar ble forskrift om nasjonal kjernejournal. Denne legger opp til at innbyggerne får tilgang til alle prøvesvar på helsenorge-portalen.

– Dette bidrar til at vi i større grad kan ta aktiv del i eget behandlingsopplegg og egen helse. I tillegg får helsepersonell trygg og sikker tilgang til prøvesvar i kjernejournal, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Raskere diagnostisering
Tilgang til relevante prøvesvar skal bidra til raskere diagnostisering, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene og at unødvendige undersøkelser unngås.

Det er bare helsepersonell med tjenestlige behov som kan få tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger fra nasjonal kjernejournal. Det er strenge krav til personvern.

Overføring av dataansvar
Regjeringen vedtok samtidig å overføre dataansvaret for kjernejournal og reseptformidlaren (e-resept) frå Norsk helsenett SF til Helsedirektoratet.

Dette er ei oppfølging av arbeidet med endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltninga. Det innebærer ikke endringer i eierrskap til tekniske løsninger og infrastruktur.

Lenker