Behandling av ryggsmerter hos eldre

Spinal manipulasjon kan vurderes ved behandling eldre pasienter med langvarige lave korsryggsmerter.

Det fremgår av en fersk meta-analyse fra nederlandske forskere, publisert i European Spine Journal.

Mange systematiske oversikter rapporterer at spinal manipulasjon er effektiv behandling av lave korsryggsmerter (LBP) hos voksne. Man har imidlertid visst lite om hvordan den eldre befolkningen responderer på behandlingsmetoden.

Materialet i den nederlandske analysen består av 10 studier som inkluderer 786 pasienter, hvorav 261 var mellom 65 og 91 år. Resultatene viser at det er moderat dokumentasjon for at spinal manipulasjon er like bra som annen anbefalt behandling, både når det gjelder smerte og funksjon og på kort-, mellomlang- og lang sikt.

Forskerne konkluderer med at spinal manipulasjon bør vurderes som behandlingsalternativ for denne pasientpopulasjonen.

Kilde:
Alan Jenks, Annemarie de Zoete, Maurits van Tulder, Sidney M. Rubinstein & International IPD-SMT group: Spinal manipulative therapy in older adults with chronic low back pain: an individual participant data meta-analysis. European Spine Journal volume 31, pages1821–1845 (2022)