Behandling av karpaltunnelsyndrom

Manuellterapi er like effektivt som kirurgi i behandlingen av karpaltunnelsyndrom.

Det er konklusjonen i en fersk studie som har sammenlignet de to behandlingsformene når det gjelder selvrapportert bedring i funksjon, symptomer og håndgrep hos kvinner med karpaltunnelsyndrom (Carpal tunnel syndrom, CTS, på engelsk).

Karpaltunnelsyndrom er en vanlig smertetilstand, og kan bli behandlet både kirurgisk og konservativt.

100 kvinner med CTS ble fordelt på to like store grupper. Den ene fikk manuellterapi, den andre kirurgi. Etter 12 måneder hadde 94 kvinner fullført behandlingen. Analysene viste at manuellterapigruppen hadde signifikant bedre selvrapportert funksjon og gripestyrke etter én måned. Ved tre-, seks- og 12 måneders oppfølgingen var resultatene like. Det var ikke forskjell når det gjaldt symptom-forbedring mellom gruppene på noe tidspunkt i oppfølgingsperioden. Verkenhttp://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2017.7090 manuellterapi eller kirurgi hadde effekt på cervical ROM.

Kilde
J Orthop Sports Phys Ther 2017;47(3):151–161
. Epub 3 Feb 2017. doi:10.2519/jospt.2017.7090