Anbefaler munnbind på klinikkene

Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

– Pandemien er ikke over, men den er i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten. Fordi vi har vaksiner, kan vi nå tåle mer smitte i samfunnet. På den ene siden skal vi unngå overfylte sykehus og at helsevesenet blir overbelastet. På den andre siden skal folk få leve så normalt som mulig. Vi må hele tiden finne den riktige balansen i tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nå øker smitten. Helse- og omsorgstjenesten er under press, både i kommunene og på sykehus. Regjeringen innfører derfor nasjonale tiltak og anbefalinger for å beholde kontroll.

Anbefalingene gjelder fra nå og inntil videre. De er basert på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI. Ett av disse er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Manuellterapeuter som har avtaler med kommunehelsetjenesten kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen. Kommunen får dekket disse utgiftene av staten, se sak om dette her… 

Les mer om Regjeringens nye nasjonale tiltak mot pandemien her…