– Akupunktur ikke bedre enn narrebehandling

Cochraneoversikt konkluderer med at akupunktur ikke er bedre enn narrebehandling ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter.

Ifølge oversikten har akupunktur ikke mer klinisk effekt enn «shambehandling» for å lindre smerter eller bedre livskvalitet på kort sikt. Heller ikke ryggfunksjon ser ut til å bli bedret. Akupunktur er imidlertid bedre enn ingen behandling.

Dokumentasjonen i oversikten vurderes til å være meget lav, da de fleste studiene på området er preget av risiko for skjevhet i utvalget, inkonsistens og få deltakere.

Lenke
Acupuncture for chronic nonspecific low back pain, Cochrane Database of Systematic Reviews Review – Intervention. 11.desember 2020