Fullt hus og stormende jubel da Liv Qvigstad Øverby ble utnevnt som æresmedlem, Peter Chr. Lehne kåret til «Årets manuellterapeut».

Liv Qvigstad Øverby var landets 14 manuellterapeut og den første kvinnen som avla full manuellterapieksamen. Det skjedde i 1961. Qvigstad Øverby er opprinnelig fra Oslo, men har i mesteparten av sitt yrkesliv holdt til på Flisa i Innlandet. I forbindelse med manuellterapeutenes seminar i helga ble hun til stor jubel utnevnt som æresmedlem av Manuellterapeutenes Servicekontor.

I 1961 var manuellterapi ikke en offentlig godkjent utdanning. Senere ble manuellterapi en høgskoleutdanning, for så i 2005 bli en masterutdanning ved Universitetet i Bergen. Manuellterapeuter har siden 2006 hatt lignende fullmakter på muskel- og skjelettområdet som leger. Det betyr blant annet at pasienter kan gå direkte til manuellterapeut for undersøkelse og behandling. Manuellterapeuter kan sykmelde, henvise til tilleggsundersøkelser eller behandling på sykehus eller spesialisthelsetjeneste og rekvirere bildediagsnostikk.

Lehne ble årets manuellterapeut
Peter Chr. Lehne er leder av Norsk Manuellterapeutforening og Manuellterapeutenes Servicekontor. Han har siden årtusenskiftet stått i spissen for det formidable arbeidet med utvikle manuellterapifaget til det det har blitt i dag. Etter at Stortinget 8. mars i år vedtok å autorisere manuellterapeuter som yrkesgruppe i henhold til Helsepersonelloven, var juryen ikke tvil om hvem som burde få tittelen «Årets manuellterapeut 2022».

Lehne er opprinnelig fra Drammen, men har bodd og arbeidet i en årrekke i Narvik.