Støtter muskel- og skjelettforskning

Olav Thon Stiftelsen går tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Det skriver sykehuset i en pressemelding.

– Det har tidligere vært et misforhold mellom de belastninger og kostnader sykdommene har for individ og samfunn, og forskningsmidler tildelt fagfeltet, sier Olav Thon.

Diakonhjemmet sykehus etablerer nå et forskningssenter for klinisk behandling, som ledd i en langsiktig satsning fra Forskningsrådet. Senteret har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases, og starter opp våren 2022.

Olav Thon Stiftelsen vil støtte forskningssenteret med 4 millioner kroner per år i inntil 8 år, totalt 32 millioner kroner, og gir dermed et stort løft til forskning innen dette fagfeltet.

– Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre forskningsprosjekter av høy internasjonal kvalitet. Vi ser frem til samarbeidet med Olav Thon Stiftelsen, og er svært takknemlig for Olav Thons store engasjement for muskel- og skjeletthelse og dette konkrete bidraget fra Olav Thon Stiftelsen, sier klinikkleder Kjetil Bergsmark ved Diakonhjemmet sykehus.

På bilde: Kjetil Bergsmark, Klinikkleder ved Diakonhjemmet sykehus, Olav Thon, styreleder i Olav Thon Stiftelsen og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm. Foto: Diakonhjemmet Sykehus

Lenke
Pressemelding fra Diakonhjemmet sykehus