1,5 milliarder til sykehusene

I sin første sykehustale lovte helseminister Ingvild Kjerkol en økonomisk tiltakspakke til sykehusene

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter. Derfor foreslår vi en ekstra økonomisk tiltakspakke på over 1,5 milliarder kroner. Dette er ekstra koronamidler som skal gå til å håndtere den ekstraordinære belastningen. Midlene skal sikre gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. Tiltakspakken bidrar dermed til å legge forholdene bedre til rette for å kunne lette på tiltakene i samfunnet, sier Kjerkol.

Kjerkol vil besøke alle de fire helseregionene i de årlige sykehustalene, og startet i nord ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. På grunn av koronasituasjonen, ble talen holdt digitalt. Kjerkol benyttet anledningen til å anerkjenne og takke de ansatte for innsatsen gjennom pandemien.

Lenke
Les hele sykehustalen